mladí z farnosti Pustá Polom

Věnovali jsme sobotní odpoledne úklidu staré klubovny na farní zahradě, vyklízení nepořádku a připravili jsme klubovnu na demolici. A těšíme se, jak na jejím místě vznikne nová klubovna. Při jejím budování rádi zase osobně pomůžeme, aby ji mohli využívat i ostatní.