24

věnovaných hodin pro sen papeže Františka

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete podpořit nás
v některé z těchto oblastí:

– spolupráce na zajištění programu
Hledáme pomocníky, muže i ženy, na pomoc při stavění stanů, rozdávání brožurek a další činnosti spojené
s programem. V případě zájmu nás kontaktujte na lwzatkova@doo.cz.

– propagace
Pozvěte své známé a přátele, vyvěste plakát ve vaší obci, škole nebo farnosti.

– morální a duchovní podpora
Prosíme o modlitbu za dobré počasí a za všechny spolupracovníky.

– finanční
V případě fyzických a právnických osob je možno o výši daru snížit základ pro výpočet daně, darovací smlouvu vám vystavíme.
Dar můžete uhradit:
• hotově v pokladně biskupství
• na účet biskupství 40667002/2700, pro farnosti var. symbol xxxxx82 (kód farnosti + 82), pro ostatní var. symbol 82