24

věnovaných hodin pro sen papeže Františka

Víš, co je to DoCat?

Papež František představil tuto knihu v loňském roce na světových dnech mládeže v Krakowě. Po katechismu pro mládež YouCat přichází nový díl s názvem DoCat (to DO + CATechis): Co dělat? V češtině by kniha měla vyjít v nejbližší době v Karmelitánském nakladatelství.

Docat byl vytvořen s cílem předat sociální učení církve mladým lidem. Najdeš v něm spoustu zajímavých odpovědí na zajímavé otázky, např: V čem spočívá hodnota člověka? Proč je rodina zárodečnou buňkou společnosti? Proč práce není trestem, ale výrazem lidské seberealizace? Proč je ekonomická aktivita humánní jen tehdy, když všichni, kdo jsou zapojeni, z toho mají nějaký zisk? Proč křesťané nemohou zůstat mimo politiku? Co je to chudoba? Proč musíme právě teď chránit životní prostředí?

A také se v něm dozvíš, že Boží láska je východiskem a předpokladem pro to, že se křesťané aktivně zapojují a pomáhají v různých oblastech života společnosti, že se angažují pro dobro, spravedlnost a  mír.

Papež František sám napsal k DoCatu předmluvu, v níž se svěřil se svým snem. Jeho snem je mít milion mladých lidí, kteří budou svými životy sociální nauku církve ztělesňovat, a odstartují tak vnitřní obnovu světa, který už déle nemůže pokračovat cestou, jíž se nyní ubírá. Zkrátka že ze světa udělají lepší místo pro život… Možností, jak se zapojit, je spousta – stačí se porozhlédnout na místě, kde právě jsi, kde žiješ, chodíš do školy nebo pracuješ.

Přidáš se?