ministranti z Dolního Benešova

Před ministrantskou schůzkou jsme pomáhali panu faráři čistit na faře kanál.