Eva, 13 let

Moje hodina pro někoho…
Jelikož můj děda bydlí sám, tak jsem k němu jednou přišla, povysávala jsem mu a uvařila čaj.
Ve skautech: pomáhala jsem vyklízet a stěhovat klubovnu a povytírat schody…